JUG București ediția #17

 • Jakub (Kuba) Kubrynski - Spring Data - cea mai ușoară metodă de a accesa date

  slides code

  Spring Data este un framework extrem de ușor care permite implementarea de straturi de acces de date(DAO). Idea de bază a autorilor este să asigure eficiență maximă și minimizarea codului de șablon. În plus, un API foarte generic permite aplicarea unor interferțe uniforme pentru accesarea unei mari varietăți de resurse(incluzând NoSQL db). Este de asemenea de menționat că biblioteca în ciuda simplicității sale, are o arie vastă de funcționalități precum: sortări, paginări, căutări pe criteriu extinse și chiar audite. În timpul prezentării, voi arăta cum să utilizați practic acest framework - și cum să fi eficient și să creezi un strat DAO în câteva minute. Vom vedea cum biblioteca poate livra cerințe specifice.


 • Robert Munteanu - D.I.: Spring vs Guice vs OSGi


 • Încă din zilele a Spring 1.x mult efort s-a depus în injecția dependințelor pentru Java. Această prezentare vă va trece prin avantajele și dezavantajele framework-urilor de injecție din Java, acoperind dezvoltarea, rularea și lansarea produselor.


Întâlnirea sponsorizată de PayU va avea loc la Parliament Hotel începând cu ora 19:00, Joi 17 Octombrie 2013. Adresa este : Str. Izvor nr. 106, Sector 5, București, mai multe detalii pe pagina de contactJoin the email list for announcements Join the Google+ Community

Bucharest JUG edition #17

 • Jakub (Kuba) Kubrynski - Spring Data - the lightest way to access the data

  slides code

  Spring Data is an extremely lightweight framework that allows implementation of the Data Access Layer. The basic idea of the authors is to ensure maximum efficiency while writing a minimum of a boilerplate code. In addition, very generic API allows application of uniform interfaces for accessing a wide variety of sources (including relational or NoSQL databases). It is also worth mentioning that the library despite its far-reaching simplicity provides a very wide range of functionality such as sorting, paging, extended criteria queries, or even auditing. During the presentation, I will show how to practically use the power framework - we'll se how to be effective and create a fully functional DAO layer in a few minutes. We will also see how the library can deliver customized requirements.


 • Robert Munteanu - D.I.: Spring vs Guice vs OSGi


 • Since the days of Spring 1.x a lot of thought has been put into mainstream dependency injection for Java. This talk will take you through the pros and cons of some of the major dependency injection frameworks for Java, covering development, deployment and runtime concerns.


The meeting sponsored by PayU will take place at the Parliament Hotel starting at 19:00, Thursday 17'th October 2013. The address is: Str. Izvor nr. 106, Sector 5, Bucharest, more details on the contact pageJoin the email list for announcements Join the Google+ Community

blog comments powered by Disqus