JUG București ediția #23

 • Vlad Ureche - Miniboxing: Specializare. Cod Generic și Performant în Scala

  Vlad Ureche este un doctorand la EPFL, in laboratorul Scala. Lucreaza la transformarea programelor in bytecode eficient. Este un specilist in specializarea Scala.


  Când scriem cod generic în Java sau Scala, renunțăm la viteză pentru a păstra caracterul abstract al codului. De exemplu, numerele sunt stocate ca obiecte, lucru care încetinește execuția, interferă cu sistemul de cache al procesorului și crește cerințele de memorie ale programului. Dar n-ar trebui să fie așa! Compilatorul Scala permite scrierea de programe generice dar în același timp performante, pe baza unei transformări de cod, dezvoltată de trei studenți români din laboratorul lui Martin Odersky de la EPFL. Transformarea de cod, botezată specializare, permite programatorilor să scrie biblioteci generice dar performante, ca de exemplu bibilioteca breeze, pentru învățare automată sau biblioteca spire, pentru procesări numerice.

 • Alex Nedelcu - Constructia de abstractii inalte cu Scala.

  Alex Nedelcu este un foarte bun dezvoltator pe aplicatii distribuite si HPC. Lucreaza cu Scala, Akka si este contribuitor la propria versiune de RxScala.


  Managuirea complexitatii este ceea ce face sau distruge un sistem. Scala este un limbaj care iti ofera uneltele potrivite ca sa construiesti un sistem elastic si responsive care poate fi evoluat. In aceasta prezentare vom discuta de ce Scala este o abordare mai buna a OOP decat Java, ce inseamna programarea functionala si cum iti poate rezolva problemele de zi de zi. Vom atinge subiecte ca imutabilitate, functii de ordin inalt, type-classes si monazi.


Întâlnirea va avea loc la sediul Thales Systems Romania începând cu ora 19:00, Joi 17 Iulie 2014. Adresa este : RIVER PLACE, 319 Splaiul Independentei, RIVER VIEW HOUSE, etajul 13, Bucuresti

Aceasta editie se va desfasura in colaborare cu Grupul Bucuresti de programare functionala, i.e. BucharestFP

Inscrierea la aceasta editie se va face pe grupul de meetup, la adresa: INSCRIEREJoin the email list for announcements Join the Google+ Community

Bucharest JUG edition #23

 • Vlad Ureche - Miniboxing: Specialization on a Diet

  Vlad Ureche is a PhD student at EPFL, in the Scala Lab. Working on transforming programs to efficient bytecode. Specialist in Scala specialization.


  Each time we write generic code in either Java or Scala, we give up optimality for abstraction: numeric types are boxed, slowing down program execution, hindering cache locality and inflating heap memory requirements. But it doesn't have to be that way! This talk will explain how the Scala compiler obtains good performance for numeric value types, based on the specialization transformation, developed by three Romanian students in Martin Odersky's team at EPFL. The specialization transformation allows programmers to write performance-oriented yet generic libraries in Scala, such as breeze for machine learning and spire for numeric processing.

 • Alex Nedelcu - Building Higher-level Abstractions with Scala

  Alex Nedelcu is a very good engineer and distributed and HPC application developer. He works on a day to day basis with technologies like Scala, Akka and is a contributor to his own version of RxScala implementation.


  Managing complexity is what makes or breaks software systems. Scala is a language that provides the proper tools to build resilient and responsive systems that can be evolved. In this presentation we'll discuss why Scala is a better OOP language than Java, what functional programming is and how it can solve day to day issues and we'll touch on immutability, higher-order functions, type-classes and monads.


The meeting will take place at Thales Systems Romania headquarters starting from 19:00 on July 17'th 2014. RIVER PLACE, 319 Splaiul Independentei, RIVER VIEW HOUSE, 13th floor, Bucharest

This edition will be held in cooperation with Bucharest Functional Programming Group, i.e. BucharestFP

The enlistment for this edition will take place on the meetup group, at the address: ENLISTJoin the email list for announcements Join the Google+ Community

blog comments powered by Disqus