JUG București ediția #27

 • Ioan Eugen Stan - Gradle - o unealtă de automatizare a construirii de aplicații


  Gradle este o unealtă de automatizare a construcției de aplicății. Ia codul sursă și îl transformă în ceea ce descărcăm pe calculatoare, telefoane sau vizualizăm pe web. Poate automatiza construirea, testarea, publicarea, punerea în execuție și alte operațiuni legate de aplicațiile software, situri statice, documentație generată sau alte lucruri asemănătoare.

  Gradle combină flexibilitatea ant cu convențiile si administrarea delcarativă a dependințelor din Maven

  Această prezentare își propune să facă o introducere în Gradle și să vă dea câteva argumente pentru care merită să investiți în acest software - vă va face viața (de "build master") mai ușoară.



Întâlnirea va avea loc la sediul Optaros începând cu ora 19:00, Joi 27 Noiembrie 2014. Adresa este: Blvd. Decebal 25-29, Olympia Tower, etaj 12, București, Romania 030971



Join the email list for announcements Join the Google+ Community

Bucharest JUG edition #27

 • Ioan Eugen Stan - Gradle - a build automation tool

  Gradle is build automation evolved. Gradle can automate the building, testing, publishing, deployment and more of software packages or other types of projects such as generated static websites, generated documentation or indeed anything else.

  Gradle combines the power and flexibility of Ant with the dependency management and conventions of Maven into a more effective way to build.

  This presentation aims to make a gentle introduction to Gradle and give a few arguments why you should consider is as a choice for your next software project - it will make your life as a build master easier.


The meeting will take place at Optaros headquarters starting from 19:00 on Nevember 27'th 2014. Address: 25-29 Decebal Blvd, Olympia Tower, 12th floor, Bucharest, RO, 030971



Join the email list for announcements Join the Google+ Community

blog comments powered by Disqus