JUG București ediția #30

 • Alina Maria Ciobanu - Weka: machine learning in Java


  Weka este un software liber pentru învățare automată folosit atât in cercetare, cât și în industrie. Weka oferă o mare varietate de unelte pentru analiza datelor și algoritmi de învățare automată pentru probleme de regresie, clasificare și grupare a obiectelor (eng. regression, classification, clustering). Având o arhitectură modulară, Weka permite dezvoltarea unor soluții de procesare complexe, fiind ușor de extins și personalizat.

  Această prezentare este o scurtă introducere a uneltei Weka. Vom vedea cum se procesează datele și cum se abordează problemele de învățare automată folosind Weka.

  Alina Maria Ciobanu este inginer software la Axway și studentă în primul an la doctorat în domeniul procesării limbajului natural (NLP) la Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea din București.

Întâlnirea va avea loc la sediul Adobe Romania începând cu ora 19:00, Joi 26 Februarie 2015. Adresa este : Anchor Plaza, etajul 6, Bd. Timisoara, Nr. 26 Z, București, Sector 6, cod poștal 061331, aproape de Mall Plaza RomaniaJoin the email list for announcements Join the Google+ Community

Bucharest JUG edition #30

  • Alina Maria Ciobanu - Weka: machine learning in Java


   Weka is an open source machine learning workbench used in both academia and industry. It provides a wide variety of data mining tools and machine learning algorithms for classification, regression and clustering. Having a modular architecture, Weka allows the development of complex pipelines, while being easily customizable and extensible.

   This presentation is a short introduction to Weka's features. We will see how to process the data and how to address machine learning problems using Weka.

   Alina Maria Ciobanu is a software engineer at Axway and a first-year Ph.D. student in computer science (NLP) at the Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Bucharest.

The meeting will take place at Adobe Romania headquarters starting from 19:00 on February 26'th 2015. The address is: Anchor Plaza, 6th floor, Bd. Timisoara, Nr. 26 Z, Bucharest, District 6, Zip code 061331, near Mall Plaza RomaniaJoin the email list for announcements Join the Google+ Community

blog comments powered by Disqus