JUG București ediția #31

  • Sebastian Andrașoni - Infinispan, un data grid și cache distribuit - slide-uri


    Infinispan este un container scalabil de date de tip cheie/valoare, open source, scris în Java cu câteva părţi scrise în Scala. Este folosit atât ca un cache distribuit cât şi ca o bază de date NoSQL. În această prezentare vom discuta funcţionalităţile principale Infinispan şi câteva concepte generale precum Consistent Hashing şi Partitioned Clusters.

Întâlnirea va avea loc la sediul Luxoft Romania începând cu ora 19:00, Joi 26 Martie 2015.
Adresa este: Blvd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6, cladirea E, etaj 6, sala training - Sector 2, BucurestiJoin the email list for announcements Join the Google+ Community

Bucharest JUG edition #31

    • Sebastian Andrașoni - Infinispan, a distributed in-memory key/value data grid and cache - slides


      Infinispan is a highly scalable, highly available key/value data store and data grid platform, open source, written in Java with some Scala bits. It is used not only as a distributed cache but also as a NoSQL key/value store. In this presentation we will cover the main features of Infinispan as well as some general concepts like Consistent Hashing and Partitioned Clusters.

The meeting will take place at Luxoft Romania headquarters starting from 19:00 on March 26th 2015.
The address is: 6 Dimitrie Pompeiu, Building E, 6th floor, training room - District 2, BucharestJoin the email list for announcements Join the Google+ Community

blog comments powered by Disqus